کلاس های آمادگی برای بارداری و زایمان فیزیولوژیک

بارداری و زایمان یک فرایند طبیعی و فیزیولوژیک می باشد ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی مادر رخ می دهد مادران باردار باید تحت حمایت قرار بگیرند در صورتی که حمایت نشوند این تغییرات می تواند اثر نامطلوب بر روی جنین و مادر بگذارد .

هدف از تشکیل کلاسهای آمادگی برای زایمان  فیزیولوژیک، زایمان ایمنی است که مادر خود انتخاب کند تا لحظه وصف ناپذیر و فراموش نشدنی زایمان برای  همیشه در ذهن مادر رقم خورد .

کلاسهای زایمان فیزیولوژیک به صورت عمومی و خصوصی برگزار می شود به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای که به همراه هر جلسه تمرینات کششی و تنفسی و تن آرامی به مادران عزیز اموزش داده می شود .

جلسات آموزشی به صورت فیلم آموزشی ومولاژ وپوستر و ورزش های مربوط به هرجلسه به صورت عملی برای تک تک مادران  خواهد بود:

 جلسه اول :تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک بارداری 

جلسه دوم :تغذیه دوران بارداری

جلسه سوم:رشد و تکامل جنین و بهداشت روانی

جلسه چهارم :علائم هشدار بارداری

جلسه پنجم :فواید و مشکلات زیمان طبیعی و سزارین و روشهای بی دردی و کاهش درد

جلسه ششم :آشنایی مادران بامراحل زایمان

جلسه هفتم :مراقبت پس زایمان و آموزش شیردهی موفق

جلسه هشتم :مراقبت از نوزاد و واکسیناسیون

آخرین مقالات

سوالات خود را بپرسید