بیماری های رفتاری پر خطر

رفتارهای پرخطر چیست؟

رفتارهای پرخطر برای کسانی تعریف می شود که رفتار یا موقعیت پرخطر دارند. این افراد شامل معتادان تزریقی و همسرانشان، افراد با رفتار جنسی پرخطر، همسران افراد مبتال به اچ آی وی، مبتالیان به بیماری های مقاربتی و کسانی که رفتار جنسی غیرایمن دارند.

بطور کلی اگر کل جامعه را به چند گروه عمده ذیل تقسیم کنیم گروههای هدف ذیل را باید در نظر گرفت :

1)افراد آلوده و بیمار :

این گروه علاوه بر آنکه بعنوان بیمار نیازمند مراقبت و درمان هستند از طرف دیگر باید بعنوان یکی از مخازن آلودگی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند تا امکان گسترش آلودگی به سایرین به حداقل برسد لذا انجام آموزش ، مشاوره ، مراقبت و درمان های مقتضی در این گروه از اساسی ترین روش های مقابله با بیماری های رفتاری در جامعه می باشد در اینجا نیز لازم است امکانی فراهم آید تا دسترسی به این افراد به راحتی امکان پذیر بوده و آنان نیز بتوانند از خدمات ارائه شده به سادگی استفاده کنند.

2)گروه های پرخطر :

مانند مصرف کنندگان مواد تزریقی ، مبتلایان به STD ، خانواده افراد آلوده ، افراد دارای شرکا جنسی متعدد ، زنان خیابانی و … این ها افرادی هستند که بواسطه داشتن رفتار های پرخطر باید علاوه بر آموزش ، تحت مشاوره و مراقبت و درصورت لزوم درمان نیز قرار گیرند.

گروه های گیرنده خدمات برای مشاوره  بیماری های پرخطر :

  • افراد مبتلا به HIV و خانواده هایشان
  • افراد با سابقه رفتار پرخطر جنسی
  • افراد دارای مصرف مواد مخدر تزریقی
  • داوطلبین اختیاری مشاوره

افرادی که دارای این رفتارهای پرخطر هستند علاوه بر خود اطرافیانشان را نیز در معرض خطر و آزار و اذیت قرار می دهندبنابراین هرچه زود تر باید از مشاوره ها و کمک های متخصصین استفاده کنند. اگز شما یا نزدیکانتان نیز از این بیماری ها رنج می برید می توانید از مشاوره های ما استفاده کرده و درمان شوید.

آخرین مقالات

سوالات خود را بپرسید