پرده بکارت

پرده بکارت در بخش خارجی اندام تناسلی و در ابتدای دهانه واژن قرار دارد . این پرده یک غشاء نسبتا نازک و لاستیکی کشش دار است . اندزه و بزرگی دهنه پرده بکارت و شکل آن در افراد مختلف متفاوت است به طوری که در برخی دختران شکل یک  حاشیه باریک را  دارد اما در برخی دیگر به صورت هلالی شکل بوده و تقریبا نیمه دهانه واژن را می پوشاند . معاینات زنان در روی یک صندلی مخصوص در وضعیت لیتوتومی معروف است انجام می شود  در این حالت معاینه کننده به دستگاه تناسلی معاینه شونده تسلط کامل دارد و با استفاده از ابزار  مخصوص  می تواند معاینه خود را انجام دهد .صدور گواهی سلامت و معاینه بر حسب نوع پرده و قابلیت ارتجاعی آن به مهارت و تبحر نیازمند می باشد .

انواع پرده بکارت

 

آخرین مقالات

سوالات خود را بپرسید